بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر تبسم کاظمی صوفی؛ متخصص زنان

دکتر تبسم کاظمی صوفی متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن جراحی های غیرتهاجمی لاپاراسکوپی است. دکتر کاظمی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و در حال…
Read more