بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

تاکسیک گرل؛ یوتیوبر مشهور ایرانی

کوثر عزیزی که با نام تاکسیک گرل شناخته می شود، یکی از بهترین بانوان یوتیوبر ایرانی است و به عنوان اولین دختر استریمر ایرانی شناخته می شود. او دوست صمیمی آریا کئوکسر می باشد و اکنون در ترکیه زندگی می کند. اگر قصد دارید با…
Read more