بیوگرافی

آیدا پوریانسب؛ نیکوکار ایرانی

آیدا پوریانسب ایرانگرد و نیکوکار جوان است که پیشتر با سفر به مناطق محروم، کم‌بضاعت و مصیبت‌زده اخیر، چاشنی احیا و بازسازی را برای حاشیه نشینان و بیماران به دنبال داشته‌است. او همراه با همسرش سه مجموعه با نام‌های…
Read more