بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

بیگ رامی؛ بدنساز معروف مصری

ممدوح محمد حسن السبیای معروف به بیگ رامی یک بدنساز حرفه ای مصری IFBB است. او قهرمان سال های 2020 و 2021 و مدافع قهرمانی بدنسازی مستر المپیا است. در ادامه این مطلب بیوگرافی، زندگی شخصی، حواشی و ناگفته های این بدنساز شناخته شده و…
Read more