بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگ

ماتیلد تانتوت؛ مدل ایرانی_فرانسوی

ماتیلد تانتوت (Mathilde Tantot) مدل ایرانی_فرانسوی است که فعالیت خود را در عرصه‌ی مدلینگ همراه با خواهر دوقلوی‌اش، پائولین (Pauline Tantot) در سنین پایین آغاز کرده است. این دو خواهر دوقلو از سال 2015 مالک یک برند لباس شنا و بیکینی به نام…
Read more