بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بیژن ولی الهی؛ متخصص ارتوپدی

دکتر بیژن ولی الهی متخصص ارتوپدی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای فلوشیپ مچ پا و آسیب های ورزشی می باشد. دکتر ولی الهی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات تخصصی مشغول است…
Read more