بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دكتر حامد قاسمى؛ متخصص چشم

دكتر حامد قاسمى یکی از بهترین جراحان و چشم پزشکان ایرانی است و در بیمارستان فارابی تهران فعالیت می کند. او عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران است و فوق تخصص قرنیه از این دانشگاه دارد. برای آشنایی بیشتر با…
Read more