بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

محمدرضا شجریان؛ موسیقی‌دان، آهنگساز، خواننده و خوشنویس ایرانی

محمدرضا شجریان موسیقی‌دان، آهنگساز، خواننده و خوشنویس اهل ایران است. او رئیس شورای عالی خانه‌ی موسیقی ایران، بنیان گذار گروه شهناز و مبدع چند ساز موسیقی می‌باشد. شجریان در قرائت قرآن نیز فعالیت داشته و دعای ربنا،…
Read more