بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهنام نصیری؛ متخصص ارتوپدی

دکتر بهنام نصیری جراح و متخصص بیماری های استخوانی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه است. ایشان اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر مراجعان زیادی را به خود جلب کند. برای آشنایی با…
Read more