بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهنام دانش پژوه؛ جراح مغز و اعصاب

دکتر بهنام دانش پژوه یکی از بهترین متخصصان و جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات در تهران و کرج است. او عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب آمریکا و فارغ التحصیل دکترای عمومی و دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است.
Read more