بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهنام جبه داری؛ متخصص مغز

دکتر بهنام جبه داری متخصص مغز و اعصاب و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی آزاد اسلامی تهران است. دکتر جبه داری اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more