بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهناز محبتیان؛ متخصص زنان

دکتر بهناز محبتیان متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد. دکتر محبتیان اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند.
Read more