بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

بهناز شفیعی؛ اولین بانوی قهرمان موتور ریس ایران

بهناز شفیعی نخستین و شناخته شده‌ ترین زن موتورسوار ایرانی با سابقه ی حرفه‌ ی است. او در تابستان 1394 به عنوان اولین و تنها زن موتورسوار، توانست مجوز ورود به پیست استاندارد آزادی را به همراه آقایان دریافت کند و دوره‌های…
Read more