بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهناز شایسته؛ فیزیوتراپیست ایرانی

دکتر بهناز شایسته متخصص فیزیوتراپی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان فعال در این عرصه است. او دارای مدارک بین المللی در زمینه بیماری زنان و ناباروری و مدارک تخصصی از دانشگاه جورجیای شمالی امریکا است. او اکنون در محدوده غرب…
Read more