بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهشته غلامپور؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر بهشته غلامپور یکی از بهترین متخصصان اعصاب و روان در ایران است که خدمات مختلفی در زمینه درمان بیماری های روانی ارائه می دهد. دکتر غلامپور روان پزشک معتمد پزشکی قانونی و کمیسیون معافیت از نظام وظیفه است و بالاترين…
Read more