بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهزاد فتحی؛ دندان پزشک مشهور

دکتر بهزاد فتحی افکاری متخصص پروتز های دندانی ایمپلنت و زیبایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد. دکتر فتحی اکنون در محدوده شهر زنجان…
Read more