بیوگرافیحوزه‌ی مجریگریحوزه‌ی موسیقی

بهزاد بلور‌؛‌ تهیه‌کننده و مجری شبکه‌ی بی‌بی‌سی

بهزاد بلور مجری، کارگردان و تهیه‌کننده‌ی برنامه‌های فرهنگی و هنری در شبکه‌ی بی‌بی‌سی فارسی می‌باشد. او کار خود را با مجله‌ی تفریحی “روز هفتم” با برنامه‌های مربوط به موسیقی و جوانان در بی‌بی‌سی فارسی آغاز…
Read more