بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

بهرام نورایی؛ خواننده‌ی رپ فارسی

بهرام نورایی خواننده‌ی سیاسی_اجتماعی رپ فارسی است. او از سال 1381 فعالیت خود را در زمینه‌ی موسیقی رپ آغاز کرد و با انتشار آهنگ “نامه‌ی رئیس جمهور” در سال 1386 به شهرت رسید. رسانه‌های هافینگتون پست و المانیتور از بهرام…
Read more