بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دكتر بهرام اشراقى؛ جراح و متخصص چشم

دكتر بهرام اشراقى جراح و متخصص چشم، فوق تخصص پلک، مجرای اشکی و حدقه و عضو هیئت علمی دانشگاه است. او یکی از بهترین جراحان و متخصصان چشم در ایران است و در محدوده استان تهران و اصفهان فعالیت می کند. دکتر اشراقی به عنوان يكى از…
Read more