بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهار پویا؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر بهار پویا جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 126738فعالیت می کند. دکتر پویا در مطب شخصی خود واقع در شهر اصفهان در حال…
Read more