بیوگرافیحوزه‌ی عکاسی

بهاره صالح‌نیا؛ عکاس ایرانی

بهاره صالح‌نیا، عکاس ایرانی است که در زمینه‌ی آموزش نکات عکاسی، ادیت عکس و نحوه‌ی ژست گرفتن در اینستاگرام فعالیت می‌کند. او فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین است و در حال حاضر ساکن…
Read more