بیوگرافیحوزه‌ی آشپزیحوزه‌ی سرگرمی

بهاره سلیمانی؛ اینفلوئنسر آشپزی

بهاره سلیمانی بانوی آشپز ایرانی است که علاوه بر فعالیت حرفه ای آشپزی به اینفلوئنسری در فضای مجازی نیز مشغول است. او در صفحه شخصی خود به آموزش آشپزی می پردازد و توانسته از این طریق شهرت زیادی به دست آورد و در میان مردم ایران…
Read more