بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهاره جهانشاهی؛ متخصص قلب و عروق

دکتر بهاره جهانشاهی متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن قلب اروپا و عضو انجمن آترواسکلروز ایران می باشد. دکتر جهانشاهی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه…
Read more