بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاتر

شبنم طلوعی؛ بازیگر بهائی ایران

شبنم طلوعی یکی از بازیگران ایرانی ساکن فرانسه است. او در عرصه بازیگری، کارگردانی و نمایش نامه نویسی فعالیت می کند. شبنم به دین بهائیت اعتقاد دارد و همین مسئله باعث شد نتواند در ایران بماند و برای ادامه زندگی به شهر پاریس…
Read more