بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

بم بم؛ رپر مشهور تایلندی

گات سون گروه موسیقی مشهور اهل کره جنوبی است که در سال 2014 آغاز به کار کرد و توانست به یکی از عوامل گسترش موج هالیوو در جهان تبدیل شود. بم بم کانپیمووک بواکول رپر مشهور تایلندی و یکی از اعضای این گروه است که از شهرت و محبوبیت…
Read more