بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

آریا عظیمی نژاد، موسیقی دان ایرانی

آریا عظیمی نژاد داور منطقی و سختگیر برنامه عصر جدید، موسیقی‌دان و آهنگساز است. او را از سن 6 سالگی‌اش در مجموعه‌ی تلویزیونی عروسک‌ها می‌شناسید. بیوگرافی آریا عظیمی نژاد آریا عظیمی نژاد در 5 اردیبهشت 1352 در تهران…
Read more