بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

برهان تونجر؛ بازیکن بسکتبال ترکیه

برهان تونجر (Buğrahan Tuncer) بازیکن حرفه‌ی بسکتبال در کشور ترکیه است که به عنوان پوینت گارد (شخصی که وظیفه سرعت بخشیدن به حملات تیمش با کنترل صحیح توپ و رساندن آن به بهترین بازیکن را دارد) و شوتینگ گارد (کسی که وظیفه امتیازگیری…
Read more