بیوگرافیحوزه‌ی مجریگریحوزه‌ی ورزش

عادل فردوسی پور؛ گزارشگر فوتبال

عادل فردوسی پور گزارشگر فوتبال، تهیه‌کننده، مجری تلویزیونی، مترجم، روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه صنعتی شریف در درس زبان تخصصی صنایع است. او همچنین بنیانگذار، تهیه‌کننده و مجری برنامه ی 90 می‌باشد. دستور عدم پخش این…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

محمدحسین میثاقی؛ مجری تلویزیون و گزارشگر فوتبال

محمدحسین میثاقی مجری تلویزیون، گزارشگر فوتبال و تهیه کننده ی برنامه ی ورزشی است. او کار خود را در رادیو کرمانشاه آغاز کرد و به دعوت عادل فردوسی پور با برنامه ی نود همکاری کرده است. نام: محمدحسین میثاقیتاریخ تولد…
Read more