بیوگرافیحوزه‌ی اجتماعیحوزه‌ی مجریگری

احسان علیخانی؛ مجری تلویزیون ایران

احسان علیخانی تهیه کننده، مجری تلویزیون، دستیار کارگردان و کارگردان است. او در سال 1379 با دستیاری کارگردانی در سریال ها و فیلم های سینمایی وارد کار هنری شد و پس از اجرای برنامه ی جزر و مد در سال های 1385-1384 و برنامه ی ماه عسل…
Read more