بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

براک لزنر؛ کشتی گیر حرفه ای

براک لزنر کشتی گیر حرفه ای اهل آمریکا و یکی از بهترین ورزشکاران جهان است که در این عرصه فعالیت می کند. براک تا کنون قهرمانی ها و افتخارات زیادی را از آن خود نموده است. در ادامه مطلب بیوگرافی، زندگی شخصی و ناگفته های براک…
Read more