بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بتول دادخواه؛ متخصص مغز و اعصاب

دکتر بتول دادخواه متخصص مغز و اعصاب اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای بورد تخصصی از دانشگاه شیراز می باشد. دکتر دادخواه در محدوده شرق تهران فعالیت می کند و توانسته نظر مراجعان…
Read more