بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

فرید صعودی؛ مدلینگ ایرانی

فرید صعودی مربی بدنسازی و مدلینگ مشهور ایرانی است. او با برندهای مختلف پوشاک مانند ایکات، ایفوت، ولتاژ، تاپس، سارار، لامورا، فرث و … همکاری داشته است. اگر قصد دارید با زندگی نامه و زندگی فرید صعودی بیشتر آشنا شوید، با…
Read more