بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

امیر ربیعی؛ مربی پرورش اندام ایرانی

امیر ربیعی مربی بدنسازی و پرورش اندام ایرانی است. او دارای عنوان قهرمانی Body classic در 5 دوره متوالی از سال 2006 در استان و کشور و قهرمانی جهان در 2012 می‌باشد. نام: امیر ربیعیملیت: ایرانیمحل سکونت: تهران، ایراناینستاگرام: (58.4k)…
Read more