بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مجید نداف کرمانی؛ فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر مجید نداف کرمانی فوق تخصص جراحی پلاستیک از دانشگاه شهید بهشتی تهران و یکی از برترین پزشکان زیبایی در ایران است. او اکنون عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران می باشد. برای آشنایی با رزومه علمی و خدمات اخصصی دکتر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر بیات شهبازی؛ جراح زیبایی

دکتر محمد علی بیات شهبازی از پزشکان صاحب نام در عرصه جراحی های پلاستیک و زیبایی است. اگر می خواهید با سوابق علمی و خدمات این پزشک آشنا شوید و نمونه کار های ایشان را مشاهده کنید، با مجله شانس همراه شوید. بیوگرافی ناممحمد…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر امیر رضا معتبر؛ فوق تخصص جراحی پلاستیک

بیوگرافی دکتر امیر رضا معتبر فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و جراح زیبایی و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران می باشد. او پس از اخذ مدرک بورد تخصصی جراحی عمومی و سال ها انجام اعمال جراحی متعدد و کسب مهارت و تجربه،…
Read more