بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بابک نیکومرام؛ جراح پلاستیک

دکتر بابک نیکومرام فوق تخصص جراحی‌ پلاستیک می باشد و یکی از بهترین پزشکان ایرانی در این زمینه است. او استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران است و بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک دارد. دکتر نیکومرام عضو انجمن جراحان…
Read more