بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر ایمان مومنی؛ متخصص پوست و مو

دکتر ایمان مومنی متخصص پوست و مو و زیبایی و یکی از بهترین پزشکان ایرانی در این زمینه است. دکتر مومنی اکنون در مرکز شهر تهران مشغول به فعالیت است و به مردم خدمات تخصصی ارائه می دهد. او تا کنون در مناطق محروم متفاوتی خدمت…
Read more