بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر ایمان قماشی؛ متخصص ارتوپدی

دکتر ایمان قماشی فوق تخصص زانو اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دوره تکمیلی جراحی تعویض مفصل زانو از اتریش دارد. دکتر قماشی فارغ التحصیل جراحی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران…
Read more