بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر ایمان روغنی؛ متخصص پوست و مو

دکتر ایمان روغنی یکی از بهترین متخصصان پوست و مو در ایران است و در محدوده خیابان ولیعصر تهران فعالیت می کند. او عضو آکادمی متخصصین پوست آمریکا و اروپا و انجمن متخصصین پوست ایران می باشد. دکتر روغنی اکنون در درمانگاه خیریه…
Read more