بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

مانوک خدابخشیان؛ مفسر ورزشی قبل از انقلاب

مانوک خدابخشیان فوتبال‌ شناس، مفسر ورزشی ارمنی‌ تبار ایرانی-آمریکایی و از مطرح‌ ترین چهره‌ های رسانه‌ ی ورزشی قبل از انقلاب بود. او در تیر ماه 1357 برای ادامه ی تحصیل در رشته ی وسایل ارتباط جمعی در دانشگاه مینه‌سوتا به…
Read more