بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

هومن ایران منش؛ چهره طناز اینستاگرامی

هومن ایران منش هنرمند طنزپرداز اینستاگرامی است. او فعالیت هنری خود را با آهنگسازی و خوانندگی آغاز کرد. هومن یکی از واینر های معروف اینستاگرام می باشد که فعالیت بسیار زیادی در اینستاگرام دارد. او در اینستاگرام حدود یک…
Read more