بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر پارین هدایتی؛ متخصص اورولوژی

دکتر پارین هدایتی متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های کلیوی، فشارخون، پیوند کلیه، سنگ کلیه و دیالیز اهل ایران است. او اکنون عضو پیشین مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. دکتر هدایتی اکنون در…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر حجت سلیمی؛ متخصص اورولوژی

دکتر حجت سلیمی جراح و متخصص کلیه و مجارى ادرارى و تناسلى اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن جراحان اورولوژی ایران می باشد. دکتر سلیم اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات…
Read more