بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر امیر بهزادی؛ متخصص جراحی عمومی

دکتر امیر بهزادی متخصص جراحی عمومی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 115480 فعالیت می کند. دکتر بهزادی اکنون در محدوده شهر اصفهان به خدمت رسانی مشغول است و…
Read more