بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر آزیتا مکارمی؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر آزیتا مکارمی متخصص اعصاب و روان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 48165 فعالیت می کند. دکتر مکارمی اکنون در محدوده شهر اصفهان فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more