تلگرام: https://t.me/b4magazine

شما در موارد زیر ممکن است بخواهید با ما در ارتباط باشید:

حذف مطلب

در صورتی که مطلبی درباره شما در سایت shans.org منتشر شده است، آن را به درخواست شما حذف خواهیم کرد.

اصلاح مطلب

در صورتی که مطلب مربوط به شما غلط یا ناقص است، ما آن را به درخواست شما و بر اساس اطلاعاتی که شما ارسال می‌کنید تغییر خواهیم داد.

تبلیغات

در صورت تمایل به انتشار مطالب خود در سایت shans.org می‌توانید از خدمات تبلیغ و رپورتاژ آگهی ما استفاده کنید.