آموزش

مدل‌های مختلف چشم‌ها

به طور کلی 12 مدل مختلف چشم در انسان‌ها وجود دارد: مونولید (monolid): در این مدل هیچ چین و چروکی بر روی پلک وجود ندارد.چشم‌هایی با پلک افتاده (hooded eyelids) چشم‌هایی با پلک برجسته (protruding eyes)چشم‌هایی رو به پایین (downturned eyes)چشم‌های رو…
Read more
آموزش

مدل‌های مختلف بدن

به طور کلی 10 مدل مختلف بدن داریم که عبارتند از: مستطیلی banana or rectangle (عرض شانه با باسن در یک راستا) مثلثی triangle or pear (عرض شانه باریکتر از باسن)قاشقی spoon (شبیه…
آموزش

مدل‌های مختلف سینه

به طور کلی 12 مدل مختلف برای سینه‌ها وجود دارد: سینه‌های گرد و پر، نوک پستان در مرکز (مدل استاندارد) archetypal breastسینه‌های نامتقارن asymmetrical breast سینه‌های…
آموزش

مدل‌های مختلف لب

به طور کلی مدل لب ها به 10 دسته ی کلی تقسیم می شوند: لب‌های ضخیم یا بزرگ (full lips)لب بالایی بزرگتر از لب پایینی (heavy upper lips) لب‌های هم اندازه (wide lips) لب‌های باریک (thin lips) لب بالایی v شکل (bow-shaped lips) لب بالایی با کمی انحنا (downward-turned…
Read more
آموزش

فرم‌های اصلی بینی

فرم‌های اصلی بینی به 12 دسته‌ی کلی تقسیم می شوند: بینی گوشتی (fleshy nose): 24 درصد افراد دارای بینی گوشتی می باشند. این فرم بینی بزرگ است و نسبت بافت گوشتی به…
آموزش

فرم‌های اصلی صورت

فرم صورت به 6 دسته‌ی کلی تقسیم می شود: گرد (round): در فرم صورت گرد اندازه ی طول و عرض صورت تقریبا یکسان است و گونه ها نقش مهمی در شکل دادن به صورت ایفا می…