آموزش

مدل‌های مختلف بدن

به طور کلی 10 مدل مختلف بدن داریم که عبارتند از: مستطیلی banana or rectangle (عرض شانه با باسن در یک راستا) مثلثی triangle or pear (عرض شانه باریکتر از باسن)قاشقی spoon (شبیه…
آموزش

مدل‌های مختلف سینه

به طور کلی 12 مدل مختلف برای سینه‌ها وجود دارد: سینه‌های گرد و پر، نوک پستان در مرکز (مدل استاندارد) archetypal breastسینه‌های نامتقارن asymmetrical breast سینه‌های…
آموزش

مدل‌های مختلف لب

به طور کلی مدل لب ها به 10 دسته ی کلی تقسیم می شوند: لب‌های ضخیم یا بزرگ (full lips)لب بالایی بزرگتر از لب پایینی (heavy upper lips) لب‌های هم اندازه (wide lips) لب‌های…
آموزش

فرم‌های اصلی بینی

فرم‌های اصلی بینی به 12 دسته‌ی کلی تقسیم می شوند: بینی گوشتی (fleshy nose): 24 درصد افراد دارای بینی گوشتی می باشند. این فرم بینی بزرگ است و نسبت بافت گوشتی به…
آموزش

فرم‌های اصلی صورت

فرم صورت به 6 دسته‌ی کلی تقسیم می شود: گرد (round): در فرم صورت گرد اندازه ی طول و عرض صورت تقریبا یکسان است و گونه ها نقش مهمی در شکل دادن به صورت ایفا می…