بیوگرافیحوزه‌ی حقوقی

رسول قهرمانی؛ نماینده دادستان تهران

رسول قهرمانی 35 ساله و جزو ورودی‌های سال ۷۸ حوزه علمیه آیت الله مجتهدی تهران است. او دروس حوزوی را در این مرکز آموخت و در حال حاضر در سطح چهار حوزه تحصیل می‌کند و هفت سال است که مشغول به فراگیری دروس خارج از فقه…
Read more