بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سیروس جهانگیری؛ روان پزشک ایرانی

دکتر سیروس جهانگیری یکی از بهترین متخصصان اعصاب و روان و روانپزشکان ایرانی است و در محدوده سعادت آباد فعالیت می کند. او اکنون روانپزشک مرکز مشاوره دانشگاه تهران و عضو واحد تحقیقات مرکز قلب تهران است. برای آشنایی با رزومه…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر رخساره اسدی راد؛ دندان پزشک کودکان

دکتر رخساره اسدی راد یکی از بهترین دندان پزشکان ایرانی در زمینه دندان پزشکی کودکان و نوجوانان است. او دوره دندانپزشکی عمومی خود را در دانشگاه آزاد اسلامی گذرانده و اکنون به عنوان استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر ربکا مناشه اف؛ دندان پزشک کودکان

دکتر ربکا مناشه اف یکی از بهترین دندان پزشکان ایرانی است و در حوزه دندان پزشکی کودکان فعالیت می کند. او عضو انجمن دندانپزشکان ایران و آمریکا است و مدرک دکترای دندان پزشکی خود را از دانشگاه قزوین اخذ کرده است. برای آشنایی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

​دکتر احمد قمی فر؛ متخصص مغز و اعصاب

دکتر احمد قمی فر متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات است و یکی از بهترین پزشکان ایرانی در زمینه مغز و اعصاب است. او در مطب شخصی خود به ارائه خدمات تخصصی مختلف در زمینه مغز و اعصاب می پردازد و توانسته رضایت مراجعان خود را جلب کند.
Read more