بیوگرافیحوزه‌ی علمی

فیروز نادری؛ دانشمند معروف ایرانی در سازمان فضایی ناسا

فیروز نادری معاون پیشین مدیرکل تنظیم راهبردهای آزمایشگاه پیش‌رانش جت در ناسا و مدیرکل اکتشافات منظومه‌ی خورشیدی (از ۱۵ اوت ۲۰۱۱) بوده که در فوریه سال ۲۰۱۶ بازنشسته شده‌ است. او هم‌اکنون در سمت مشاور مدیریت در ناسا و به…
Read more