بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شقایق برزگر؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر شقایق برزگر جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 120285 فعالیت می کند. دکتر برزگر در مطب شخصی خود واقع در شهر کرج در حال…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر فاطمه رضایی؛ متخصص مامایی

دکتر فاطمه رضایی کارشناس مامایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و کارشناسان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 55643 فعالیت می کند. دکتر رضایی در مطب شخصی خود واقع در شهر کرج در حال ارائه خدمات تخصصی به…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

نرگس ایمان پرست؛ کارشناس مامایی

دکتر نرگس ایمان پرست کارشناس مامایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و کارشناسان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 38966 فعالیت می کند. او در مطب شخصی خود واقع در شهر کرج در حال ارائه خدمات تخصصی به…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر رضا حکمتی؛ متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر رضا حکمتی متخصص گوش و حلق و بینی اهل کشور ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه می باشد. او این روزها با شماره نظام پزشکی 114777 فعالیت می کند. دکتر حکمتی اکنون در محدوده شهر مشهد فعالیت می کند و…
Read more