بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر مجتبی ترک صفایی؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر مجتبی ترک صفایی متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 123693 فعالیت می کند. دکتر ترک صفایی اکنون در محدوده شهر فردیس کرج فعالیت می کند و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر زهره سادات میرشاکی؛ متخصص طب فیزیکی

دکتر زهره سادات میرشاکی متخصص طب فیزیکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 124392فعالیت می کند. دکتر میرشاکی اکنون در محدوده شهر قم فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر مریم قلیچ لی؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر مریم قلیچ لی متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 160094 فعالیت می کند. دکتر قلیچ لی اکنون در محدوده شهر گرگان فعالیت می کند و خدمات تخصصی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سوسن نیسی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر سوسن نیسی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 40882 فعالیت می کند. دکتر نیسی در مطب شخصی خود واقع در شهر اهواز در حال…
Read more